ETRIUM s.r.o.
ETRIUM s.r.o.
PROJEKTOVANIE S ROZUMOM
ENERGETICKY.EFEKTÍVNE.EKOLOGICKY.
ENERGETICKY.EFEKTÍVNE.EKOLOGICKY.
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI PROJEKTOVANIA A INŽINIERSKEJ ČINNOSTI S PROFESIONÁLNYM PRÍSTUPOM

Naše služby

Ponúkame služby vo všetkých fázach stavebného plánovania od architektonického návrhu až po spracovanie projektu, inžinierskej činnosti, stavebného a autorského dozoru. Vypracujeme Vám energetický certifikát ku kolaudácií stavby, energetický audit budovy a energetické projektové hodnotenie pre stavebné povolenie.
ENERGETICKÉ POSÚDENIA

Energetický certifikát budovy ku kolaudácií.
Energetický audit budov.
Projektové energetické hodnotenie pre stavebné povolenie.

PROJEKTY STAVIEB

Architekotnická a zastavovacia štúdia.
3D vizualizácia.
Projekt pre územné rozhodnutie.
Projekt pre stavebné povolenie.
Realizačná projektová dokumentácia.
Zameranie súčasného stavu objektov či ich jednotlivých častí.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zabezpečenie vstupných podkladov a
podmienok pre umiestnenie stavby.
Vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Stavebný dozor počas realizácie.
Autorský dozor.

O nás

Sme architektonická a projekčná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti architektonických návrhov, projektovanie pozemných stavieb a inžinierskej činnosti. 
Naša práca je založená na princípe ekologického, efektívneho a energeticky úsporného návrhu a obojstrannej spokojnosti pri dodržaní najvyššej kvality. 
Sme držitelia Európskeho certifikátu pre navrhovanie pasívnych domov.

Ing. Peter Jaroš

+421 948 039 660
Stavebný inžinier SKSI Projektant pozemných stavieb Zdravotechnické inštalácie

Ing. Milan Balek

+421 917 646 072
Stavebný inžinier SKSI Projektant pozemných stavieb Projektant pasívnych domov Energetická certifikácia budov Stavebný dozor

Ing. Ján Franko

+421 948 005 470
    Stavebný inžinier     Projektant pozemných stavieb Elektroinštalácie

Kontakt

ETRIUM s.r.o.,
Centrum Severan (1.poschodie)
Radlinského 1729
026 01 Dolný Kubín

info@etrium.sk

Fakturačné údaje:
IČO 47098783
DIČ 2023745097 / nie je platca DPH

Bankové spojenie: ČSOB a.s.
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1792 4291
BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č.58803/L 

Mapa

Kontaktný formulár


[recaptcha id:etrium class:kontakt]

Partneri