ETRIUM s.r.o.
ETRIUM s.r.o.
PROJEKTOVANIE S ROZUMOM
ENERGETICKY.EFEKTÍVNE.EKOLOGICKY.
ENERGETICKY.EFEKTÍVNE.EKOLOGICKY.
KOMPLEXNÉ SLUŽBY V OBLASTI PROJEKTOVANIA A INŽINIERSKEJ ČINNOSTI S PROFESIONÁLNYM PRÍSTUPOM

Naše služby

Ponúkame služby vo všetkých fázach stavebného plánovania od architektonického návrhu až po spracovanie projektu, inžinierskej činnosti, stavebného a autorského dozoru. Vypracujeme Vám energetický certifikát ku kolaudácií stavby, energetický audit budovy a energetické projektové hodnotenie pre stavebné povolenie.
ENERGETICKÉ POSÚDENIA

Energetický certifikát budovy ku kolaudácií.
Energetický audit budov.
Projektové energetické hodnotenie pre stavebné povolenie.

PROJEKTY STAVIEB

Architekotnická a zastavovacia štúdia.
3D vizualizácia.
Projekt pre územné rozhodnutie.
Projekt pre stavebné povolenie.
Realizačná projektová dokumentácia.
Zameranie súčasného stavu objektov či ich jednotlivých častí.

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Zabezpečenie vstupných podkladov a
podmienok pre umiestnenie stavby.
Vybavenie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Stavebný dozor počas realizácie.
Autorský dozor.

O nás

Sme architektonická a projekčná spoločnosť poskytujúca služby v oblasti architektonických návrhov, projektovanie pozemných stavieb a inžinierskej činnosti. 
Naša práca je založená na princípe ekologického, efektívneho a energeticky úsporného návrhu a obojstrannej spokojnosti pri dodržaní najvyššej kvality. 
Sme držitelia Európskeho certifikátu pre navrhovanie pasívnych domov.

Ing. Milan Balek

+421 917 646 072 balek@etrium.sk
Stavebný inžinier SKSI Projektant pozemných stavieb Projektant pasívnych domov Energetická certifikácia budov Stavebný dozor

Ing. Peter Jaroš

+421 948 039 660 jaros@etrium.sk
Stavebný inžinier SKSI Projektant pozemných stavieb Zdravotechnické inštalácie

Ing. Ján Franko

+421 948 005 470 franko@etrium.sk
    Stavebný inžinier     Projektant pozemných stavieb Elektroinštalácie

Ing. Martin Meľo

+421 907 888 232 melo@etrium.sk
    Stavebný inžinier     Projektant pozemných stavieb Architektúra

Kontakt

ETRIUM s.r.o.,   Centrum Severan (1.poschodie),   ul. Radlinského 1729,   026 01 Dolný Kubín

 

Fakturačné údaje:   

IČO 47098783        DIČ 2023745097       IČ DPH SK2023745097

Bankové spojenie: ČSOB a.s.       IBAN: SK30 7500 0000 0040 1792 4291       BIC: CEKOSKBX

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vl.č.58803/L 

 

Mapa

Partneri